Τα Έθιμα στο χωριό μας,

την  Άνω Ορεινή Σερρών,

χθες και σήμερα