Έφεδρα

 

Εφαρμογές

Από το φυτό παρασκευάζουν για τους θεραπευτικούς σκοπούς που ανα­φέραμε ήδη, ένα βάμμα (tinct ephedrae) και ένα εκχύλισμα (extr. ephedrae).

πισω