Εσπερίδα

 

Εφαρμογές

Αγαπά τον ήλιο ή την ελαφριά σκιά και προτιμά καλά στραγγιζόμενο . εύφορο έδαφο 5. Οι σπόροι μπορούν να σπα ρθούν απ ' ευθείας σε προετοιμασμένη θέση στον κήπο στα τέλη ins άνοιξης , αραιώνοντας σε απόσταση 30 εκ . μεταξύ τους με επιπλέον αραίωμα στα 45 εκ . αργότερα , αν χρειαστεί .

πισω