Καλαμίθρα

Εφαρμογές

Επειδή προέρχεται από ασβεστολιθικές ορεινές περιοχές, αγαπά τον ήλιο και τα καλώς στραγγιζόμενα εδάφη, φτωχά σε θρεπτικές ουσίες, Τα φύλλα της C. g. 'Variegata' παθαίνουν ηλιοκαύματα και χρειάζονται λίγη σκιά.
Είναι ακατάλληλη για εσωτερικό χώρο, αλλά αναπτύσσεται έξω σε γλάστρες. Χρησιμοποιήστε μίγμα κομπόστ από φλοιό δέντρων, άμμο και τύρφη και δοχεία με διάμετρο μεγαλύτερη των 12 εκ. Η C. g. 'Variegata' δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε πήλινη γλάστρα .

πισω