Κολχικό

 

Εφαρμογές

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα του φυτού είναι το βάμμα των σπόρων (1 -5 γρ . σε διάστημα 24 ωρών ) με σταγόνες , τις οποίες αυξάνουμε σιγά σιγά σε αριθμό και σε εκχύλισμα .Η χρησιμοποίηση του φυτού για θεραπευτικούς σκοπούς , πρέπει να γίνεται μόνο με εντολή γιατρού .

πισω