Παραδοσιακά προιόντα Ορεινής

Πατάτα – Φασόλια

Λόγω κλιματολογικών συνθηκών και λόγω σύστασης των εδαφών η Ορεινή είναι από τα ιδανικότερα και ευνοϊκότερα μέρη για την καλλιέργεια της πατάτας, αφού αυτή προέρχεται από τα μεγάλα υψόμετρα των Άνδεων, από συνθήκες δηλαδή παρόμοιες της Ορεινής. Επιπλέον όπως αποδεικνύεται και από μαρτυρίες των μεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων της περιοχής, πέρα από τις σχετικά καλές αποδόσεις που επιτυγχάνονταν στην περιοχή , η πατάτα φημιζόταν και για την ξεχωριστή ποιότητα της και τις υψηλές οργανοληπτικές ιδιότητές της (γεύση, ξεχωριστά χαρακτηριστικά κατά το μαγείρεμα και τηγάνισμα, κλπ.).

Βέβαια τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή και καλλιέργεια των καινούργιων ποικιλιών, έχουν πλέον χαθεί τα παλιά ντόπια χαρακτηριστικά της ξεχωριστής για την ποιότητα της πατάτας, ο τρόπος καλλιέργειας όμως, που είναι ο ίδιος σχεδόν εδώ και δεκαετίες, καθώς και το κλίμα και το έδαφος, εξασφαλίζουν ακόμα ξεχωριστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της καλλιέργειας της πατάτας, από την φύτευση ως την αποθήκευση, ήταν και είναι φιλική προς το περιβάλλον και αγγίζει τα όρια μιας βιολογικής καλλιέργειας.

Πατάτα

Η πατάτα είναι ανοιξιάτικης φύτευσης και λόγω του μικρού κλήρου πραγματοποιείται πολλές φορές και συγκαλλιέργεια με άλλα φυτά, κυρίως φασόλια. Συνήθως τα χώματα που προτιμούνται για φύτεμα από τους κατοίκους της περιοχής είναι τα χαλαρά και αρκετά βαθιά, χωρίς υπερβολική υγρασία, στραγγερά τα οποία αερίζονται καλά. Αυτά τα εδάφη κάθε χρόνο εμπλουτίζονται με σημαντικές ποσότητες οργανικής ουσίας (κοπρόχωμα). Με αυτόν τον τρόπο το έδαφος βελτιώνεται και λιπαίνεται οργανικά χωρίς χημικά λιπάσματα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται και η δομή του, καθιστώντας το πολύ παραγωγικό.

Φασόλια

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες αλλά οι πιο βασικές είναι Phaseodus Vulparis, Phaseodus, viqua. Είναι φυτά ετήσια. Για την ανάπτυξη τους χρειάζεται θερμό κλίμα, όχι δυνατός άνεμος, γη υγρή με βοήθεια οργανικού λιπάσματος και θειώδους αμμωνίας.Τα πρώιμα φασόλια ωριμάζουν σε 75-80 ημέρες τα φυσιολογικά σε 100 μέρες και τα όψιμα σε 120-130 μέρες.

Τα φασόλια για να χρησιμοποιηθούν στην διατροφή μας χρειάζεται να ψηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέγονται βραστερά τα φασόλια που βράζουν σε λιγότερο από 2 ώρες σε απεσταγμένο νερό και μη βραστερά αυτά που περνούν αυτό το όριο. Υπάρχουν μερικές ποικιλίες που δίνουν πικρούς καρπούς διότι περιέχουν ΚΥΑΝΙΔΡΙΚΟ ΟΞΥ (μέχρι 0,3%). Στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την διατροφή μας αυτά τα γλυκοξείδια (κυανιδρικό οξύ) είναι σε πολύ μικρές ποσότητες (ανεκτή μέχρι 0,02%-0,03%) ή λείπουν εντελώς.